Salè, machin, kat telefòn…, tout lajan yon Senatè koute


Chif yo gwo. Depans yo anpil. Kay, machin nèf, chofè, biyè avyon, kat telefòn, onorab senatè yo koute Repiblik la byen chè. Menm jan nou te fè egzèsis la pou depite yo, nou prezante nan  videyo sa kèk nan depans Leta fè chak grenn  nan 29 senatè ki nan palman an gras ak enfòmasyon nou jwenn nan jounal Le Nouvelliste.

#Budget #Palman #Senate #Polique #Parlement #Ayiti #Senateur

0 commentaire