Konbyen lajan yon depite ayisyen koute kontribyab yo ?

Soti nan kay pou li rete, pase nan gaz pou mete nan machin li, rive jis nan minit pou mete sou telfòn li, yon depite ayisyen koute kontribyab yo anpil lajan. Daprè yon atik ki pibliye nan jounal Le Nouvelliste, nou jwenn tout detay sou kantite lajan ki soti nan kès Lata pou okipe kategori palmantè sa yo.

 1. 700 mil goud frè pou enstale nan pòs la

 2. 61 521 goud pou salè chak mwa

 3. 29 400 goud frè fiks chak mwa

 4. 5 mil goud frè anplis chak mwa si li prezidan komisyon

 5. 400 dola ameriken pou pèdiyèm chak jou lè li vwayaje nan peyi etranje

 6. 1 milyon goud chak ane pou anfème yon 2èm kay

 7. 29 mil dola ameriken pou achte machin

 8. 15 mil goud chak mwa pou mete gaz nan machin nan

 9. 50 mil goud chak ane pou repare machin nan

 10. 75 mil goud chak ane pou chanje batri ak kawoutyou nan machin nan

 11. 10 mil goud chak mwa pou mete minit sou telefòn li

 12. 100 mil goud chak ane pou lwe biwo nan komin li

 13. 200 mil goud pou peye anplwaye nan biwo a

 14. 70 mil goud chak mwa pou fèt chanpèt

 15. 25 mil goud chak mwa pou yo peye chak chofè (1) ak chak ajan sekirite (2)

 16. 48 700 goud pou peye chak chak konsiltan (4)

 17. 21 mil goud chak mwa pou peye chak konseye (2)

 18. 500 mil goud chak ane pou rantre lekòl

 19. 500 mil goud chak ane pou fèt pak

 20. 500 mil goud pou fèt nwèl 2018 la

Fòk nou tou fè rapèl sa : pou ane lejislativ 2016-2020 la, genyen 119 depite nan palman an.

0 commentaire