Kòman ranplase yon prezidan ki kite pouvwa a?

Konstitisyon peyi Dayiti fikse manda prezidan ki ranpòte eleksyon pou 5 lane. E li pa bay prezidan an okenn dwa pou pwolonje manda sa aprè 7 fevriye, pou kèlkelanswa rezon an. Men gen kèk sityasyon ki kapab lakòz yon prezidan kite pouvwa a bridsoukou anvan 5 lane a rive : si li demisyone, si palman an retire pouvwa a nan men l poutèt move konpòtman, si li malad, osnon si li mouri. Si sitiyasyon sa ta rive, Konstitisyon 1987 amande a prevwa kòman pou jere l.


#Polique #Prezidan #Gouvenman #Konstitisyon #Ayiti #Gouvernement

0 commentaire